Data mappen in APIcenter

Stel je voor: verschillende apps die moeten samenwerken, maar ze zijn als puzzelstukjes die bij elkaar moeten passen. Dat is waar data mapping om de hoek komt kijken. Het is als een slimme tolk die ervoor zorgt dat deze apps elkaar begrijpen, ook al spreken ze eigenlijk verschillende ‘talen’ onder de oppervlakte.

Deze post neemt je mee op ontdekkingsreis door de wereld van data mapping. We kijken naar wat het precies is, hoe ontwikkelaars het gebruiken, en hoe APIcenter een handje helpt. Ook bekijken we welke soorten apps APIcenter kan laten samenwerken en hoe je de data mapping kunt aanpassen aan de specifieke behoeften van jouw project. Kortom, een kijkje achter de schermen van de koppelingen tussen apps!

Data Mapping bij Applicatiekoppelingen

Data mapping wordt veel gebruikt bij koppelingen tussen applicaties. Dit komt doordat twee verschillende applicaties door twee verschillende ontwikkelaars zijn geschreven. Hierdoor kunnen twee applicaties er hetzelfde uitzien, maar onder water kunnen ze totaal anders zijn geschreven. Dit zorgt voor een groot gat wanneer je probeert deze applicaties met elkaar te verbinden. Om dit probleem te verhelpen moet een ontwikkelaar, die de integratie maakt, relaties leggen tussen de informatie van beide applicaties. Dit is niet zo moeilijk, maar wanneer je dat voor meer dan 60+ applicaties moet doen, wordt het een onmogelijke taak. In deze post leggen wij uit wat data mapping is, hoe het wordt gebruikt, hoe APIcenter het afhandelt, wat voor soorten APIcenter ondersteunt en hoe je de data mapping naar je eigen wensen kunt aanpassen om beter aan te sluiten bij het werkproces.

Bron en Doel Mapping

Bij APIcenter hanteren we bij het ontwerpen van een gegevensstroom (flow) altijd ons eigen perspectief. Dit betekent dat we consequent twee kanten bekijken. Enerzijds hebben we de ‘krijg’-kant (GET), waar informatie wordt opgehaald. Anderzijds hebben we de ‘verstuur’-kant (SEND), die informatie ontvangt.

Om dit concept te verduidelijken, nemen we als voorbeeld een webshop aan de ontvangende kant en een boekhoudapplicatie aan de verzendkant. In de voorbeelden in deze post worden deze twee kanten gebruikt om de principes van bron- en doelmapping te illustreren.

Dot notation (puntnotatie)

Dot notation is een techniek in programmeertalen waarmee data overzichtelijk en toegankelijk wordt gemaakt. Het stelt gebruikers in staat om door complexe datastructuren te navigeren zonder diepgaande programmeerkennis.

Bij APIcenter maken we gebruik van dot notation om datastructuren van zowel de bronapplicatie als de doelapplicatie inzichtelijk te maken. Een standaardindeling van dot notation is als volgt opgebouwd: [Naam van het object].[Naam van het attribuut]. Als we bijvoorbeeld de naam (name) van een klant (customer) willen ophalen, noteren we dit als: customer.name.

Deze methode maakt het ook mogelijk om meerdere lagen diep te gaan. Bijvoorbeeld, als een klant een adres (address) heeft met een straat (street), zou dit worden genoteerd als: customer.address.street.

Daarnaast kan informatie meerdere objecten omvatten. Een illustratief voorbeeld is wanneer een klant meerdere contacten (contacts) heeft, wat wordt weergegeven met een dubbele punt (:). Bijvoorbeeld: customer.contacts:name. De dubbele punt suggereert dat het attribuut ‘naam’ (name) 0, 1, of meerdere keren kan voorkomen.

Data Mapping soorten in APIcenter

APIcenter gebruikt drie soorten data mapping: ‘direct’, ‘additief’, ‘transformatief

In de voorbeelden hieronder wordt informatie opgehaald uit een webshop en wordt de informatie opgestuurd naar een boekhouding.

Direct

In dit soort data mapping wordt data direct aan elkaar gerelateerd. Als voorbeeld hebben wij hier een product met een naam:

Webshop veldBoekhouding veld
ProductNameProductTitle

 

Additief
Informatie, in dit soort, wordt gekopieerd naar andere velden om extra informatie aan de boekhouding applicatie te kunnen voorzien. Als voorbeeld, wanneer het verzendadres mist op de klant:

Webshop veldBoekhouding veld
BillingStreetBillingStreet
BillingPostalCodeBillingPostalCode
BillingCountryBillingCountry
ShippingStreet
ShippingPostalCode
ShippingCountry

Dit wordt gedaan om de kant die de informatie doet opsturen zo veel mogelijk informatie te geven. Ook al wordt die informatie uiteindelijk niet gebruikt.

 

Transformatief
Hier wordt informatie opgeteld, afgetrokken of in het algemeen veranderd. Bijvoorbeeld wanneer prijzen op een order niet overeenkomen (inclusief of exclusief belasting):

Webshop veldBoekhouding veld
TotalPriceIncludingTax 
 TotalPriceExcludingTax
TotalTax 

In de bovenstaande datamapping wordt duidelijk dat de velden niet direct naast elkaar staan, wat kan leiden tot uitdagingen bij het rechtstreeks doorgeven van webshopinformatie naar de boekhouding.

Echter, APIcenter ondervangt dit door de exclusieve belastingprijs te berekenen met behulp van zowel de inclusieve belastingprijs als het belastingbedrag. Hierdoor kan waardevolle informatie voor de boekhouding worden gegenereerd, zelfs als bepaalde gegevens niet direct beschikbaar zijn in de webshop. Deze benadering zorgt ervoor dat de integratie soepel verloopt, zonder problemen in de boekhouding te veroorzaken.

Datamapping bij APIcenter: Een unieke benadering

Bij APIcenter hanteren we een onderscheidende aanpak bij het verwerken van data mapping. In plaats van individuele applicaties afzonderlijk te mappen, relateert APIcenter alle velden van applicaties aan zijn eigen datamodel. (Een datamodel is een gestructureerde representatie van een entiteit, zoals een product of een klant.)

In het geval van de webshop, waar de informatie vandaan komt, ziet de data mapping er als volgt uit. APIcenter streeft ernaar zoveel mogelijk velden te verbinden met ons datamodel. Deze aanpak waarborgt dat een uitgebreide set aan informatie beschikbaar is voor de andere applicatie, in dit geval de boekhouding. Door deze methodologie te volgen, zorgt APIcenter ervoor dat een overvloed aan relevante gegevens beschikbaar is voor een naadloze integratie met andere applicaties.

Webshop veldAPIcenter veld
ProductNameName
TotalPriceIncludingTaxTotalInclPrice
 TotalExclPrice
TotalTaxTotalTaxAmount

 

Voor de boekhouding, waar de informatie naar toe wordt gestuurd, kan de data mapping er op deze manier uitzien. Hier wordt alleen de informatie geselecteerd die nodig is.

APIcenter veldBoekhouding veld
NameProductTitle
TotalInclPrice 
TotalExclPriceTotalPriceExcludingTax
TotalTaxAmount 

 

Nadat de klant (of partner) heeft geselecteerd welke 2 applicaties hij/zij wil worden de 3 datamodellen samengevoegd. Deze kan vervolgens worden gebruikt door APIcenter om informatie op te halen en door te sturen. Dit ziet er dan zo uit:

Webshop veldAPIcenter veldBoekhouding veld
ProductNameNameProductTitle
TotalPriceIncludingTaxTotalInclPrice 
 TotalExclPriceTotalPriceExcludingTax
TotalTaxTotalTaxAmount 

Aanpassingen in Data Mapping bij APIcenter: Flexibiliteit voor Jouw werkproces

Als gebruiker van APIcenter heb je de mogelijkheid om aanpassingen door te voeren in de data mapping van je flow. Hoewel APIcenter zich inspant om beide zijden van de koppeling zo goed mogelijk in te vullen, kan het voorkomen dat sommige velden niet naadloos passen in ons gestandaardiseerde datamodel. Daarnaast kunnen aangepaste velden in de klantomgeving zijn gecreëerd die APIcenter mogelijk niet heeft kunnen identificeren.

In dergelijke situaties bieden wij de mogelijkheid om de samengevoegde data mappings te wijzigen per flow. Een concreet voorbeeld hiervan is wanneer een klant liever wil dat de titel van een product wordt gekoppeld aan het veld ‘ProductDescription’ in plaats van ‘Name’. Een mogelijke aanpassing van de data mapping zou er als volgt uitzien:

Webshop veldAPIcenter veldBoekhouding veld
ProductNameNameProductDescription

Om het proces van aanpassingen te vergemakkelijken, hebben we alle mogelijke (standaard) veldnamen toegevoegd die wij kennen of konden vinden. Wanneer je begint te typen in het invoervak, zoekt APIcenter automatisch naar mogelijke velden die relevant kunnen zijn.


Aangepaste Applicatievelden

Voor aangepaste velden die mogelijk zijn ingesteld in de applicatie van de klant, kennen we niet automatisch hun bestaan. Echter, als de programmeernaam van zo’n aangepast veld bij jou bekend is (mogelijk zichtbaar in de applicatie), kun je dit eenvoudig toevoegen aan de data mapping.


Aangepaste / vrije Velden

Voor velden die geen plaats hebben in het standaard model van APIcenter, introduceren we ‘aangepaste velden‘ (custom velden). In deze sectie kun je aan beide zijden willekeurige velden toevoegen. Dit kan er als volgt uitzien:

Webshop veldAPIcenter veldBoekhouding veld
CustomField1CustomFields.freeStringField0CustomField2
 CustomFields.freeStringField9 
 CustomFields.freeValueField0 
 CustomFields.freeValueField9 

Let erop dat we twee soorten vrije velden aanbieden: ‘string’ voor velden met tekst en ‘waarde’ voor numerieke velden. Hiermee geven we je de vrijheid om de data mapping aan te passen en een naadloze integratie te bereiken die aansluit op jouw specifieke behoeften.

Conclusie

Voor APIcenter is data mapping een zeer belangrijk onderdeel van het totale proces. Het data mapping-proces stelt ons in staat om meerdere applicaties soepel met elkaar te laten communiceren. Omdat de velden aan elkaar zijn gekoppeld, zal het na één keer instellen altijd dezelfde uitkomst hebben. Dit creëert stabiliteit, vermindert fouten en maakt tijd vrij voor belangrijkere taken.

Maak nu een gratis account aan!